C# – Mô hình 3 lớp đơn giản

C# – Mô hình 3 lớp đơn giản: Liên kết 3 lớp

Như các bạn đã nhìn tại sơ đồ ở trang 1 thì Mô hình 3 lớp hoạt động như sau:

  • GUI liên kết tới dc Business LayerDTO.
  • Business Layer liên kết tới được Data AccessDTO.
  • Data Access chỉ liên kết tới DTO.

Bây giờ chúng ta bắt đầu tạo, đối với 3 Project DTO, Business và Data Access chúng ta tạo theo Class Library nhé

C# - Mô hình 3 lớp đơn giản
Tạo Class Library

Và khi tạo xong, ta sẽ có 4 project như sau(Có mấy file class1.cs xóa thoải mái nhé :D):

C# - Mô hình 3 lớp đơn giảnVà bây giờ chúng ta sẽ liên kết, làm project GUI trước nhé. Đầu tiên ta chọn chuột fải vào References => Add Reference

add references c#Một cái bảng hiện ra, tại mục Project ta sẽ chọn 2 lớp mà lớp GUI có thể liên kết tới là BUSDTO:

Cứ OK là Reference sẽ được thêm vào GUI, chúng ta có thể kiểm tra bằng cách mở References ra:

Như bên hình thì mình đã thêm thành công, và các bạn làm tương tự đối với BUSDAL theo mình nói bên trên nhé 😀

Thế là bạn đã liên kết xong cho mô hình 3 lớp. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng mô hình 3 lớp tại trang 3 nhé 😀

facebook
Seth Phát

Seth Phát

Mình là Phát - biệt danh Seth Phát. Hiện đang là một Sr. Full-Stack Engineer. Mình là một người yêu thích và đam mê lập trình và hiện tại đang theo về phần Web là chủ yếu. Mạnh Back-end và khá Front-end, vẫn đang theo đều cả 2 :v. Còn gì bằng khi được làm những thứ mà mình yêu thích, đam mê ;)

Bình luận qua Facebook