Java – cấu trúc đề thi java

Java – cấu trúc đề thi java

Ở môn java này theo mình được phổ biến qua thì sẽ có cấu trúc đề thi như sau:

 • 1 Class nào đó (VD Class Khoa, Thành Viên, Sinh Viên,….)
 • 1 Class để quản lý class trên (VD: Class QLSinhVien, QlyKhoa,…)
  Trong class này ta làm các chức năng:

  • Hiển thị
  • Nhập
  • Sửa
  • Xóa
  • (Còn nữa tùy theo đề)
 • Giao diện, bao gồm:
  • Giao diện: đẹp, ko rườm rà,…
  • Listen được action và thực hiện action.
  • (Còn nữa tùy theo đề)

Về cơ bản là vậy.

Java – demo cấu trúc đề thi

Ở bài demo, mình sẽ nói sơ qua tính năng của bài này:

 • Là một bài Quản Lý Khoa đơn giản, bao gồm các tính năng hiển thị, sửa, xóa, thêm.
 • Gồm các class:
  • Class Khoa
  • Class QlyKhoa
  • Class giao diện – swing
  • Class Main (để chạy)
 • Chức năng thêm:
  • Kiểm tra nếu đã nhập đầy đủ
  • Kiểm tra nếu thêm được hay không
 • Chức năng sửa:
  • Kiểm tra nếu đã chọn dòng để sửa
  • Kiểm tra nếu đã nhập đầy đủ
  • Kiểm tra nếu không sửa ID (Sửa ID thì ko cho sửa)
  • Kiểm tra nếu sửa thành công
 • Chức năng xóa:
  • Kiểm tra nếu đã chọn dòng để xóa
  • Kiểm tra nếu xóa thành công
 • Chức năng hiển thị: Lấy toàn bộ thông tin từ database và hiển thị lên form.

Mọi chức năng/hàm được viết tại: QlyKhoa

cấu trúc đề thi java

Giải thích sơ về QlyKhoa:

 • Sử dụng csdl MySQL
 • Có kiểm tra xem có kết nối dc tới MySQL hay không.
 • Thêm, xóa, sửa, hiển thị.
 • Dùng MouseAdapter để lấy dc event click trên table.
 • Dùng ActionListener để thực hiện toàn bộ hành động.

Gọi hàm/sử dụng chức năng tại giao diện.

Tải về Source Code:

Tải tại đây nhé (Gồm project Eclipse và SQL): https://drive.google.com/open?id=0B7g2AINVO-WSTUxxQnBwVHBsME0

Chúc các bạn làm bài thi tốt.

facebook
google+
Seth Phát

Seth Phát

Mình là Phát - biệt danh Seth Sandaru. Hiện đang là một Full-Stack Developer. Mình là một người yêu thích và đam mê lập trình và hiện tại đang theo về phần Web là chủ yếu. Mình rất thích chia sẻ những thứ kiến thức liên quan tới lĩnh vực này. Mong các bạn ủng hộ web của mình!

Bình luận qua Facebook