Java – cấu trúc đề thi java

Java – cấu trúc đề thi java

Ở môn java này theo mình được phổ biến qua thì sẽ có cấu trúc đề thi như sau:

 • 1 Class nào đó (VD Class Khoa, Thành Viên, Sinh Viên,….)
 • 1 Class để quản lý class trên (VD: Class QLSinhVien, QlyKhoa,…)
  Trong class này ta làm các chức năng:

  • Hiển thị
  • Nhập
  • Sửa
  • Xóa
  • (Còn nữa tùy theo đề)
 • Giao diện, bao gồm:
  • Giao diện: đẹp, ko rườm rà,…
  • Listen được action và thực hiện action.
  • (Còn nữa tùy theo đề)

Về cơ bản là vậy.

Java – demo cấu trúc đề thi

Ở bài demo, mình sẽ nói sơ qua tính năng của bài này:

 • Là một bài Quản Lý Khoa đơn giản, bao gồm các tính năng hiển thị, sửa, xóa, thêm.
 • Gồm các class:
  • Class Khoa
  • Class QlyKhoa
  • Class giao diện – swing
  • Class Main (để chạy)
 • Chức năng thêm:
  • Kiểm tra nếu đã nhập đầy đủ
  • Kiểm tra nếu thêm được hay không
 • Chức năng sửa:
  • Kiểm tra nếu đã chọn dòng để sửa
  • Kiểm tra nếu đã nhập đầy đủ
  • Kiểm tra nếu không sửa ID (Sửa ID thì ko cho sửa)
  • Kiểm tra nếu sửa thành công
 • Chức năng xóa:
  • Kiểm tra nếu đã chọn dòng để xóa
  • Kiểm tra nếu xóa thành công
 • Chức năng hiển thị: Lấy toàn bộ thông tin từ database và hiển thị lên form.

Mọi chức năng/hàm được viết tại: QlyKhoa

cấu trúc đề thi java

Giải thích sơ về QlyKhoa:

 • Sử dụng csdl MySQL
 • Có kiểm tra xem có kết nối dc tới MySQL hay không.
 • Thêm, xóa, sửa, hiển thị.
 • Dùng MouseAdapter để lấy dc event click trên table.
 • Dùng ActionListener để thực hiện toàn bộ hành động.

Gọi hàm/sử dụng chức năng tại giao diện.

Tải về Source Code:

Tải tại đây nhé (Gồm project Eclipse và SQL): https://drive.google.com/open?id=0B7g2AINVO-WSTUxxQnBwVHBsME0

Chúc các bạn làm bài thi tốt.

facebook
Seth Phát

Seth Phát

Mình là Phát - biệt danh Seth Phát. Hiện đang là một Sr. Full-Stack Engineer. Mình là một người yêu thích và đam mê lập trình và hiện tại đang theo về phần Web là chủ yếu. Mạnh Back-end và khá Front-end, vẫn đang theo đều cả 2 :v. Còn gì bằng khi được làm những thứ mà mình yêu thích, đam mê ;)

Bình luận qua Facebook