Làm thứ làm cho Laravel Request của bạn thú vị hơn

PHP Laravel Request (POST, GET) cơ bản

Hi các bạn, bài tiếp theo của Laravel là PHP Laravel Request (POST, GET) cơ bản nhé 😀

Như các bạn đã biết ở PHP bình thường, Request lấy được tất cả phạm vi, trong đó có:

  • POST
  • GET

Và ở Laravel, ta sẽ dùng Request để lấy POST và GET nhé.

PHP Laravel Request – khởi tạo:

Để sử dụng được Request, ta cần fải use như sau tại Controller:

use Illuminate\Http\Request;

Chúng ta có thể sử dụng Request thông qua static function hoặc gọi class, nhưng mình sẽ ưu tiên gọi class hơn nhé.

Để lấy được Request(POST, GET) chúng ta sẽ gọi như sau tại các hàm trong Controller:

public function doSomething(Request $rq)
{
// Do something in here
}

Laravel sẽ tự hiểu và truyền vào Request cho các bạn sử dụng :D.

Lưu ý:

Đối với GET, route của chúng ta vẫn bình thường (Route::get(…))

Đối với POST, route của chúng ta phải ở dạng post (Route::post(…)) mới có thể nhận POST nhé.

Route::post('/doSomeThing', 'TestController@doSomething'); // Route POST

PHP Laravel Request – thuộc tính/phương thức của Request:

Các phương thức/thuộc tính của Request chúng ta hay sử dụng như sau:

Thuộc tính/Phương thứcMô tả
$rq->input('ten');[POST] lấy ra dữ liệu của ten
$rq->tenĐây là cách tương tự như trên nhưng thông qua thuộc tính, ko gọi method
$rq->get('ten')[GET] Lấy dữ liệu của ten
$rq->file('fileUpload')[POST] Lấy ra file đã upload lên.
Boolean $rq->file('fileUpload')->isValid()Kiểm tra nếu file này đã dc up lên server
Boolean $rq->has('key')[GET/POST] Kiểm tra nếu key có được GET/POST hay không.

PHP Laravel Request – Demo lấy thông tin POST/GET

Với GET:

VD mình có Route tới /get với thông tin là tên và sdt, hàm là solveGet();

// ROUTE
Route::get('/get', 'TestController@solveGet');

// Ham trong controller
public function solveGet(Request $rq) {
	// Lay thong tin GET
	$name = $rq->get('name');
	$sdt = $rq->get('sdt');
	
	// Xuat ra 2 thong tin nay
	return $name . " | " . $sdt;
}

Vời POST:

// ROUTE
Route::post('/post', 'TestController@solvePost');

// Ham trong controller
public function solvePost(Request $rq) {
	// Lay thong tin POST
	$name = $rq->input('name');
	$sdt = $rq->input('sdt');
	
	// Ngoai ra cung co the
	$name2 = $rq->name;
	$sdt2 = $rq->sdt;
	
	// Xuat ra
	return $name . " | " . $sdt . "<br>" . $name2 . " | " . $sdt2;
}

Khá đơn giản phải ko nào 😀

Xem thêm cái bài Laravel tại: http://sethphat.com/sp-category/lap-trinh/laravel-5-php

Bài tiếp theo: Laravel 5 Validator

Cám ơn các bạn đã quan tâm!

facebook
Seth Phát

Seth Phát

Mình là Phát - biệt danh Seth Phát. Hiện đang là một Sr. Full-Stack Engineer. Mình là một người yêu thích và đam mê lập trình và hiện tại đang theo về phần Web là chủ yếu. Mạnh Back-end và khá Front-end, vẫn đang theo đều cả 2 :v. Còn gì bằng khi được làm những thứ mà mình yêu thích, đam mê ;)

One thought on “PHP Laravel Request (POST, GET) cơ bản

Comments are closed.

Bình luận qua Facebook