Laravel Eloquent: Soft Delete

FacebookTwitterHi các bạn, Khi còn sinh viên, chúng ta hay viết app CRUD các kiểu đồ, DELETE là cứ DELETE thẳng tay lun sợ bố con thằng nào (Hard Delete – Delete From xxx …). Nhưng khi ta đi làm, hay viết những real world project, thì data là thứ rất là quan trọng, không … Continue reading Laravel Eloquent: Soft Delete