Cách khởi tạo Foreign Key với Entity Frameworks

Cách khởi tạo Foreign Key với Entity Frameworks

Cách khởi tạo Foreign Key với Entity Frameworks Hi các bạn, Như các bạn đã biết cách tạo ra 1 table thông qua Entity Frameworks(Mình xin ghi tắt là EF) Các bạn có thể xem lại tại: http://sethphat.com/sp-379/multi-migrations-asp-net-mvc-5-entity-framework-6 Và các bạn đã biết, trong SQL Server một trong những tính năng hay, quan trọng đó […]

Read More

ASP.NET MVC DropDownList

Tạo DropDownList trên Razor View – ASP.NET MVC DropDownList

ASP.NET MVC DropDownList Nhân tiện chào mừng luôn ngày mình mở thêm mục mới là C# ASP.NET 😀 (http://sethphat.com/sp-category/lap-trinh/asp-net) Như các bạn đã biết, tại form, thì DropDownList aka Select Option (HTML) là một trong những control quan trọng. Control này cho ta có thể tạo 1 list và để cho người dùng chọn. Mình […]

Read More