Mkdocs

MkDocs – Phần mềm dựng site document cực tốt

Hi các bạn, Trong công việc, việc document lại code, document lại các libraries trong dự án, business logics,… là điều dường như tất yếu phải không. Có thể chúng ta có rất nhiều cách để thỏa mãn vụ này như viết Word, Google Docs, GitLab wiki,… Tuy nhiên những cách thông thường như vậy, […]

Read More