Java – cấu trúc đề thi java

Java – cấu trúc đề thi java Ở môn java này theo mình được phổ biến qua thì sẽ có cấu trúc đề thi như sau: 1 Class nào đó (VD Class Khoa, Thành Viên, Sinh Viên,….) 1 Class để quản lý class trên (VD: Class QLSinhVien, QlyKhoa,…) Trong class này ta làm các chức […]

Read More

Tạo ContextMenuStrip trên Java Swing

Tạo ContextMenuStrip trên Java Swing, Vâng, điều này có thể là quá quen thuộc đối với C# Winform, chúng ta chỉ việc kéo thả, 1 vài dòng code đơn giản là Control/Component của chúng ta có thể sử dụng được rồi. Tuy nhiên với Java, điều này hơi khó khăn 1 chút, chúng ta phải […]

Read More