Lưu và đọc dữ liệu từ Firebase

Android Java: Chuyển về activity trước không bị mất dữ liệu

Android Java: Chuyển về activity trước không bị mất dữ liệu Chào các bạn, Mình sẽ hướng dẫn các bạn 1 guide nhỏ để hiện nút back và nhấn vào để chuyển về activity trước không bị mất dữ liệu (như khi ta nhấn nút back của điện thoại) Vậy bắt đầu luôn nhé 😀 […]

Read More