Cách khởi tạo Foreign Key với Entity Frameworks

Cách khởi tạo Foreign Key với Entity Frameworks

Cách khởi tạo Foreign Key với Entity Frameworks Hi các bạn, Như các bạn đã biết cách tạo ra 1 table thông qua Entity Frameworks(Mình xin ghi tắt là EF) Các bạn có thể xem lại tại: http://sethphat.com/sp-379/multi-migrations-asp-net-mvc-5-entity-framework-6 Và các bạn đã biết, trong SQL Server một trong những tính năng hay, quan trọng đó […]

Read More