Cách khởi tạo Foreign Key với Entity Frameworks

Cách khởi tạo Foreign Key với Entity Frameworks

Cách khởi tạo Foreign Key với Entity Frameworks Hi các bạn, Như các bạn đã biết cách tạo ra 1 table thông qua Entity Frameworks(Mình xin ghi tắt là EF) Các bạn có thể xem lại tại: http://sethphat.com/sp-379/multi-migrations-asp-net-mvc-5-entity-framework-6 Và các bạn đã biết, trong SQL Server một trong những tính năng hay, quan trọng đó […]

Read More

LTUD C# - Giải đề thi

LTUD C# – Giải đề thi – Đề 1 (Source code)

LTUD C# – Giải đề thi – Đề 1 Mình xin giải đề thi Lập Trình Ứng Dụng C# năm nay, đề 1 Download/Xem đề tại: Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7g2AINVO-WSVUdhRVQ1Y3hhYWs Dropbox: https://www.dropbox.com/s/m1277yqm95rivm3/C%23-De1-2017.zip?dl=0 Tóm tắt đề: Quản lý tiền điện. Sử dụng MDI form Sử dụng SQL Server Sử dụng Crystal Report 1/ LTUD C# – Giải […]

Read More