Java – cấu trúc đề thi java

Java – cấu trúc đề thi java Ở môn java này theo mình được phổ biến qua thì sẽ có cấu trúc đề thi như sau: 1 Class nào đó (VD Class Khoa, Thành Viên, Sinh Viên,….) 1 Class để quản lý class trên (VD: Class QLSinhVien, QlyKhoa,…) Trong class này ta làm các chức […]

Read More