ASP.NET MVC DropDownList

Tạo DropDownList trên Razor View – ASP.NET MVC DropDownList

ASP.NET MVC DropDownList Nhân tiện chào mừng luôn ngày mình mở thêm mục mới là C# ASP.NET 😀 (http://sethphat.com/sp-category/lap-trinh/asp-net) Như các bạn đã biết, tại form, thì DropDownList aka Select Option (HTML) là một trong những control quan trọng. Control này cho ta có thể tạo 1 list và để cho người dùng chọn. Mình […]

Read More