Java Unix Time

Java Unix Time – lấy và sử dụng, thực thi

Java Unix Time – lấy và sử dụng, thực thi Qua bài viết này: http://sethphat.com/sp-257/unix-time-la-gi-loi-khi-su-dung-unix-time Mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng Unix Time trên Java 😀 1/ Java Unix Time – Lấy Unix Time hiện tại: Java đã xây dựng sẵn hàm này trong System, nhưng chúng ta cần chỉnh 1 […]

Read More