My Github profile

Hi all,

Đây là GitHub profile của mình: https://github.com/sethsandaru

Tại đây mình sẽ share toàn bộ các projects mà mình tìm hiểu và develop 😀

Hiện tại đã có:

  • PHP Laravel 5
  • VueJS
  • ASP.NET WebAPI
  • Android Java
  • Swift (iOS)

Enjoy! 😀

facebook
Seth Phát

Seth Phát

Mình là Phát - biệt danh Seth Phát. Hiện đang là một Sr. Full-Stack Engineer. Mình là một người yêu thích và đam mê lập trình và hiện tại đang theo về phần Web là chủ yếu. Mạnh Back-end và khá Front-end, vẫn đang theo đều cả 2 :v. Còn gì bằng khi được làm những thứ mà mình yêu thích, đam mê ;)

Bình luận qua Facebook