ASP.NET MVC DropDownList

Tạo DropDownList trên Razor View – ASP.NET MVC DropDownList

ASP.NET MVC DropDownList Nhân tiện chào mừng luôn ngày mình mở thêm mục mới là C# ASP.NET 😀 (http://sethphat.com/sp-category/lap-trinh/asp-net) Như các bạn đã biết, tại form, thì DropDownList aka Select Option (HTML) là một trong những control quan trọng. Control này cho ta có thể tạo 1 list và để cho người dùng chọn. Mình […]

Read More

LTUD C# - Giải đề thi

LTUD C# – Giải đề thi – Đề 1 (Source code)

LTUD C# – Giải đề thi – Đề 1 Mình xin giải đề thi Lập Trình Ứng Dụng C# năm nay, đề 1 Download/Xem đề tại: Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7g2AINVO-WSVUdhRVQ1Y3hhYWs Dropbox: https://www.dropbox.com/s/m1277yqm95rivm3/C%23-De1-2017.zip?dl=0 Tóm tắt đề: Quản lý tiền điện. Sử dụng MDI form Sử dụng SQL Server Sử dụng Crystal Report 1/ LTUD C# – Giải […]

Read More