LTUD C# - Giải đề thi

LTUD C# – Giải đề thi – Đề 1 (Source code)

LTUD C# – Giải đề thi – Đề 1 Mình xin giải đề thi Lập Trình Ứng Dụng C# năm nay, đề 1 Download/Xem đề tại: Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7g2AINVO-WSVUdhRVQ1Y3hhYWs Dropbox: https://www.dropbox.com/s/m1277yqm95rivm3/C%23-De1-2017.zip?dl=0 Tóm tắt đề: Quản lý tiền điện. Sử dụng MDI form Sử dụng SQL Server Sử dụng Crystal Report 1/ LTUD C# – Giải […]

Read More

Java – cấu trúc đề thi java

Java – cấu trúc đề thi java Ở môn java này theo mình được phổ biến qua thì sẽ có cấu trúc đề thi như sau: 1 Class nào đó (VD Class Khoa, Thành Viên, Sinh Viên,….) 1 Class để quản lý class trên (VD: Class QLSinhVien, QlyKhoa,…) Trong class này ta làm các chức […]

Read More