C# – Mô hình 3 lớp đơn giản

C# – Mô hình 3 lớp đơn giản – Xây dựng mô hình 3 lớp: Xây dựng Business

Bước này là bước xử lý business logic (Business layer).

Ở bước này, ta có thể lấy dữ liệu từ DAL về, xử lý ABC XYZ gì đó rồi trả về lại cho GUI sử dụng. Hoặc khi update dữ liệu trên DB, GUI gửi data lên BUS và rồi ta xử lý ABC XYZ gì đó cho data của chúng ta, rồi mới insert/update/delete chẳng hạn,…

Vì app mình build là app đơn giản, nên mình chỉ cần gọi lên DAL và trả về tương ứng cho GUI xài thui 😀

Mình sẽ tạo BUS_ThanhVien.cs (Class file):

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;
using DAL_QuanLy;
using DTO_QuanLy;

namespace BUS_QuanLy
{
  public class BUS_ThanhVien
  {
    DAL_ThanhVien dalThanhVien = new DAL_ThanhVien();

    public DataTable getThanhVien()
    {
      return dalThanhVien.getThanhVien();
    }

    public bool themThanhVien(DTO_ThanhVien tv)
    {
      return dalThanhVien.themThanhVien(tv);
    }

    public bool suaThanhVien(DTO_ThanhVien tv)
    {
      return dalThanhVien.suaThanhVien(tv);
    }

    public bool xoaThanhVien(int TV_ID)
    {
      return dalThanhVien.xoaThanhVien(TV_ID);
    }
  }
}

Chỉ đơn giản là gọi hàm và trả về thôi (app đơn giản mà @@) 😀

facebook
google+
Seth Phát

Seth Phát

Mình là Phát - biệt danh Seth Sandaru. Hiện đang là một Full-Stack Developer. Mình là một người yêu thích và đam mê lập trình và hiện tại đang theo về phần Web là chủ yếu. Mình rất thích chia sẻ những thứ kiến thức liên quan tới lĩnh vực này. Mong các bạn ủng hộ web của mình!

Bình luận qua Facebook